Fotowoltaika - co to jest?

Współczesne gospodarstwa domowe dużo chętniej sięgają po rozwiązania, które umożliwią im nie tylko uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii, ale również zyskanie na znacznie niższych kosztach za prąd. Wykorzystywane są do tego odnawialne źródła energii, takie jak promienie słoneczne. Tym właśnie jest fotowoltaika - dziedzina odpowiadająca za przekształcenie energii słonecznej w elektryczną, czyli tą, którą zasilamy urządzenia w naszym domu.

Na czym polega?

Cały proces, znany również jako efekt fotowoltaiczny, możliwy jest dzięki zastosowaniu ogniw krzemowych. Fotony znajdujące się w promieniach słonecznych (elementarne cząstki światła) uderzają w płytkę i zostają przez nią zaabsorbowane. W wyniku reakcji chemicznej, elektrony wytwarzają pole elektryczne, które po następnym przekształceniu przez inwerter DC/AC, wykorzystywane jest jako odpowiednia energia elektryczna.

Rodzaje ogniw

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

  • monokrystaliczne,
  • polikrystaliczne,
  • amorficzne.

W panelach wykorzystywane są tylko i wyłącznie ogniwa mono- bądź polikrystaliczne. Monokrystaliczne najczęściej wyróżniają się lepszą wydajnością, przy krótszej żywotności. Polikrystaliczne działają dłużej, ale ich wydajność jest mniejsza. Amorficzne częściej spotyka się w takich urządzeniach, jak zegarki lub kalkulatory.

Rodzaje instalacji

Instalacje fotowoltaiczne dzieli się na On-Grid i Off-Grid. Główną różnicą pomiędzy nimi, z której wynikają wszystkie późniejsze zmiany w konstrukcji, jest podłączenie do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. W systemach On-Grid panele są bezpośrednio połączone z inwerterem DC/AC, umożliwiając odsprzedanie wyprodukowanej nadwyżki publicznemu dostawcy (otrzymywane są opusty). W systemach Off-Grid nadmiar energii jest magazynowany w specjalnych akumulatorach, będących częścią systemu.

Czy warto?

Elektrownie fotowoltaiczne umożliwiają nie tylko korzystanie z czystej energii, nie szkodzącej w żaden sposób środowisku, ale również otrzymanie opustów w przypadku nadprodukcji. Ponadto zarówno systemy On-Grid, jak i Off-Grid zapewniają znaczną (bądź nawet całkowitą) niezależność od zewnętrznych dostaw prądu.

panele fotowoltaiczne na domu

instalacja fotowoltaiczna na domu