Fotowoltaika - System On-Grid

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wiąże się z licznymi korzyściami - nie tylko tymi ekologicznymi, ale również ekonomicznymi. Dlatego tak często zarówno w nowym, jak i modernizowanym budownictwie wykorzystywane są instalacje fotowoltaiczne. Zadaniem tego rodzaju systemów jest przekształcenie energii pobieranej z promieni słonecznych w energię elektryczną, która w końcowym etapie zasili wszystkie urządzenia w obiekcie mieszkalnym bądź usługowym.

Oferujemy elektrownie fotowoltaiczne typu On-Grid. W najprostszym ujęciu oznacza to, że są one podłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej, czyli do zewnętrznego dostawcy. Pozwala to odprowadzać nadwyżki wyprodukowanej energii, otrzymując opust (zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) z 1 lipca 2016 roku) wynoszący m.in. 1:0,8 w przypadku instalacji osiągających moc 10 kW.

Podłączenie do elektrowni oznacza również, że w przypadku niedoboru produkcyjnego, energia zostanie pobrana od zewnętrznego dostawcy. Tego rodzaju instalacja fotowoltaiczna posiada bezpośrednio połączone panele z inwerterem DC/AC, co oznacza, że nadprodukcja energii musi zostać odsprzedana, ponieważ nie są wykorzystywane akumulatory, w których można by ją przechować.

Projektujemy i montujemy systemy fotowoltaiczne w Łodzi, a także na terenie całego województwa łódzkiego, wykorzystując komponenty producenta Solar Edge. Po wykonaniu systemu i po jego formalnym odbiorze, wystawimy również gwarancję sięgającą do nawet 25 lat. Wszystkie prace przeprowadzimy profesjonalnie, dzięki bogatemu doświadczeniu, jak i zaawansowanemu zapleczu technicznemu.

domowa elektrownia fotowoltaiczna, system on-grid