Project Daylight

25 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne

12 lat gwarancji na podzespoly elektrownii

średni okres zwrotu inwestycji - 8 lat

pełna obsługa inwestycji

Nasi partnerzy

Zakres usług

  • opracujemy projekt oparty o potrzeby i możliwości klienta
  • podzielimy się wiedzą o dostępnych obecnie formach finansowania
  • przygotujemy formalności niezbędne do złożenia wniosku i otrzymania dotacji
  • wykonamy instalację
  • dokonamy formalnego odbioru instalacji z dostawcą energii
  • najważniejsza składowa instalacji - panele Fotowoltaiczne produkowane są i gwarantowana jest ich 25 letnia jakość w Polskiej fabryce (pisemna gwarancja).

System On-Grid

System "on-grid" jest systemem połączonym z siecią energetyczną. Charakteryzuje się połączeniem paneli bezpośrednio z inwerterem, który zamienia prąd stały wytworzony przez moduły na prąd przemienny o parametrach jednakowych z siecią elektryczną. W ten sposób wytworzoną energię możemy wykorzystywać przez cały czas pracy modułów, a niewykorzystaną energię oddsprzedać do sieci.

System Off-Grid

System „off-grid” zwany również autonomicznym prowadzi do zmagazynowania wytworzonej energii w akumulatorach. Ilość uzyskanej energii do wykorzystania zależy od pojemności akumulatorów i ich naładowania. Systemy te stosowane są głównie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci lub występują częste przerwy w dostawach prądu. W systemach tych akumulatory stanowią bufor energii, dzięki czemu możemy korzystać z energii słonecznej również nocą.

Program priorytetowy WFOŚ

Program priorytetowy realizowany przez WFOŚ w Łodzi

Program dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 - 2016.

Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Masz więcej pytań?


Program "Prosument"

„Prosument” - dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości do 40% dofinansowania (do 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.

Masz więcej pytań?


Dotacje do domów energooszczędnych

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

Program skierowany jest do osób budujących domy jednorodzinne o niskim zużyciu energii lub kupujących takie mieszkania lub domy od deweloperów. Warunkiem jest skorzystanie z kredytu.

Wysokość dopłaty uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia energooszczędności. Maksymalna dotacja na dom energooszczędny to 30 tys. zł brutto, a na tzw. dom pasywny (który sam produkuje energię) - 50 tys. zł. W przypadku mieszkania dopłata wynosi odpowiednio: 11 i 16 tys. zł.

Masz więcej pytań?

Certyfikaty

Statystyki